Behandeling Mens

Het homeopathisch consult

Het eerste consult bestaat uit een gesprek van 60 tot 90 minuten. Tijdens dit gesprek probeer ik een beeld van u te krijgen. Wat zijn uw klachten precies, sinds wanneer heeft u deze klachten, hoe gaat u er mee om, bent u veranderd sinds u deze klachten heeft, welke gebeurtenissen in uw leven hebben een grote indruk op u gemaakt en waar liggen uw interesses. Dit is een greep waar dit gesprek over kan gaan. U bepaalt zelf wat u wilt vertellen.
Na circa 4 weken komt u terug en evalueren we het genezingsproces. Afhankelijk van de reactie op het homeopathische geneesmiddel zal:

 • het homeopathisch geneesmiddel herhaald worden;
 • een ander homeopathisch geneesmiddel toegepast worden;
 • de situatie voldoende hersteld zijn en verdere inname van het homeopathischegeneesmiddel niet meer noodzakelijk zijn.

Het tweede gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Indien noodzakelijk wordt er een vervolgafspraak gemaakt. De duur van de totale behandeling is afhankelijk van het type klacht en de reactie op het homeopathisch geneesmiddel.

Gewaarborgde kwaliteit
Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Dat betekent dat u als patiënt te maken heeft met een homeopaat die een gedegen opleiding heeft gevolgd en die zich blijft ontwikkelen in het vakgebied.

De NVKH wordt door vele zorgverzekeraars als een professionele beroepsvereniging aangemerkt. Hierdoor worden, afhankelijk van uw verzekeringspakket, een deel of alle kosten vergoed. Informatie over de NVKH kunt u vinden op de website www.nvkh.nl

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling, bespreek dat dan gerust met mij.  Komen wij samen niet tot een oplossing dan ben ik als zorgprofessional aangesloten bij Quasir, het kenniscentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.

Ieder mens is uniek

In een homeopathische behandeling staat u centraal. Ook al lijken uw klachten op die van een ander, toch bent u een heel ander persoon met eigen ervaringen, talenten en voorkeuren.

Wanneer homeopathie?
Homeopathie is niet alleen voor fysieke klachten, maar ook voor mentale klachten. De klachten kunnen al lang bestaan (chronisch) maar ook acute klachten zijn te behandelen.

Welke klachten behandeld een klassiek homeopaat?
Om een idee te krijgen staan hieronder enkele voorbeelden:

Chronische klachten

 •  maagklachten
 •  hoofdpijn en migraine
 •  allergie
 •  slapeloosheid
 •  huidproblemen
 •  depressie
 •  menstruatieproblemen
 •  angsten
 •  rusteloosheid
 •  …….

Acute klachten

 • trauma en ongelukken
 • griep en koorts
 • hooikoorts
 • zwangerschap en bevalling
 • ……….

Tarieven

Eerste consult: duur 60-90 minuten. Vervolgconsult: duur 30-60 minuten.

Kosten consulten in de praktijk / online /  telefonisch (vanaf 1-1-2023)
Eerste Consult               € 110,-            (dit is inclusief de intake)
Vervolgconsult               € 85,-
Kort telefonisch consult vanaf € 45,-

*Onder telefonisch consult worden niet de tussentijdse korte evaluatie gerekend die zijn inclusief bij
een consult.

Betaling
U ontvangt de factuur na het consult. Nadat u de factuur betaald heeft, kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van de kosten
Als klassiek homeopaat ben ik erkend door de NVKH en de RBCZ
Hierdoor worden de kosten, afhankelijk van uw verzekeringspakket, geheel of gedeeltelijk vergoed door vele zorgverzekeraars.
AGBcode praktijk : 90-13690
AGBcode zorgverlener : 90-034737

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

Verzetten van een afspraak
Komt de afspraak u bij nader inzien niet goed uit, dan kunt u de afspraak altijd verzetten. Als u dat minimaal 2 werkdagen voor de afspraak doet, dan is dat geheel gratis. Anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht.